Dalin të gjitha datat/ Ja kur pritet të hapen aeroportet në të gjithë botën

Pas dhjetëditëshit të parë të qershorit pritet të hapen edhe fluturimet.Këto janë datat e parashikuara për rihapjen e aerporteve në gjithë botën (informacion paraprak e jo zyrtar)!

1. Lebanon July 15, 2020
2. Bahrain June 10, 2020
3. Qatar June 10, 2020

4. Jordan July 15, 2020
5. Iraq (Air Corridor) August 1, 2020
6. Iran August 1

7. Egypt August 1
8. Saudi Arabia August 1, 2020

9. Tunisia August 1
10. Baghdad first of August month
11. Japan June 15, 2020

12. Northern Macedonia June 15, 2020
13. Lithuania June 15, 2020
14. Hungary June 15, 2020

15. Poland June 15, 2020
16. Romania June 15, 2020

17. Serbia June 15, 2020
18. Netherlands June 20, 2020
19. Kazakhstan June 20, 2020
20. Albania June 22, 2020

21. Bosnia and Herzegovina June 22, 2020
22. Denmark June 22, 2020
23. Estonia June 22, 2020
24. Finland June 22, 2020

25. South Korea June 22, 2020
26. Ireland June 22, 2020
27. Kyrgyzstan June 22, 2020
28. Latvia June 22, 2020

29. Norway June 22, 2020
30. Slovakia June 22, 2020
31. Australia July 1, 2020

32. Belgium July 1, 2020
33. Belarus July 1, 2020
34. China (Beijing only) July 1, 2020

35. Sweden July 1, 2020
36. Canada July 1, 2020
37. Colombia July 1, 2020
38. Kosovo July 1, 2020

39. Malaysia July 1, 2020
40. Moldova July 1, 2020

41. Uzbekistan July 1, 2020
42. Republic of Taiwan July 1, 2020
43. Turkmenistan July 1, 2020

44. Ukraine July 1, 2020
45. Indonesia July 10, 2020
46. India July 10, 2020
47. Pakistan July 10, 2020

48. Algeria July 15, 2020
49. Morocco July 15, 2020
50. Philippines July 15, 2020

51. South Africa July 15, 2020
52. Georgia (only for Georgia City) July 15, 2020
53. UK July 15, 2020
55. Kuwait July 15, 2020
56. Libya July 15, 2020

57. Cyprus (Turkish side) June 1, 2020
58. Russia July 15, 2020
59. Bulgaria June 10, 2020
60. Brazil August 1

61. Armenia August 1, 2020
62. France August 1
63. Greece June 10, 2020
64. Germany June 15, 2020

65. Spain August 1
66. Italy August 1
67. Austria June 15, 2020

68. Azerbaijan June 15, 2020
69. Czech Republic June 15, 2020
70. USA September 1, 20

71. Switzerland June 15, 2020
72-UAE first flight to Beirut airport on 1/7

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*