E zuri ne shk.urre duke i shkuar me gruan, 27 vjecari i pr.et or.ganet gje.nitale burrit por nd.odh e papr.itura

Një ngjarje e pabe.sueshme ka ndodhur në Ukrainë, ku një burrë ka k.apur gruan e tij teksa për dhu.nohej në banesë nga një 25-vjeçar.

Bëhet me dije se burri ka qenë duke u kthyer në shtëpi dhe ka dëgjuar një zhurmë në shku.rre.

Ai ka parë të riun teksa për.dh.unonte gruan dhe është sho.kuar nga ngjarja.

Menjëherë e ka q.ëlluar në kokë dhe më pas i ka pr.erë organin gje.nital me një th.ikë.

Pas skenës së kryer, bashkëshorti është vetë-do.rëzuar në polici, ku dhe ka rrëfyer çdo gjë mbi ngjarjen.

Ai është arr.estuar nga policia ukrainase, ndërsa për.dh.unuesi momentalisht ndodhet në spital, ku dhe pritet të kryejë një operacion mjaft të gjatë, për të parë nëse mund t’i ringjitet orga.ni i tij gj.enital.

Pas kryerjes së ope racionit, për.dhu.nuesi pritet të shkojë në b.urg ku do të vu.ajë dë.nimin me 5 vite he.qje li.rie, ndërsa bashkëshorti rre.zikon të dë.nohet me 8 vite b.urg për ak.tin e kryer.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*