Frika nga s*ksi: Ja cilat janë 9 llojet e frikerave më të cmendura që do iu lënë pa fjalë

Edhe pse realisht nuk ekziston asnjë rr ezik dhe shpesh nuk dihet se ku qëndron rrënja e fobisë, njerëzit kanë frikë nga gjërat më të çuditshme të cilat ne as që i kemi menduar ndonjëherë. Ashtu sikurse dikush që ka fr ikë nga merimangat, insektet, zj arri, errësira, etj., ekziston edhe frika irracionale rreth sek sit. Pikërisht siç e lexoni, frikë nga s eksi, ja cilat janë 9 rastet më të përhapura:

Medomalakufobia: Shumica e meshkujve e kanë pjesë të shqetësimit të tyre humbjen e er eksionit. Përveç nervozizmit rreth kësaj çështjeje, ajo mund të kthehet në fobi aq sa mund t’i trembë meshkujt dhe t’i pengojë të shijojnë s eksin.

Gimnofobia: Ata që e kanë gimnofobinë pjesë të jetës së tyre, vuajnë nga frika e të qenët zhv eshur përpara të tjerëve, edhe në situata kur kjo është e pranueshme. Frika konsiston në ndjesinë e inferioritetit kur personat janë lakuriq dhe në frikën e të qenët të pambrojtur kur janë të zhv eshur.

Eurotofobia ose kolopofobia: Eurotofobia është frika e vazhdueshme dhe jo normale nga organi se ksual, sidomos nga ai femëror. Disa njerëz vuajnë nga kjo fobi gjatë gjithë kohës ose mund të shkaktohet në çast nga stimuli pamor. Fobia është shumë e përhapur dhe e lidhur me përvoja të shkuara keq në të kaluarën. Eurotofobia mund të shkaktojë rrahje të shpejta zemre, ankth, druajtje dhe errësim të shikimit.

Erotofobia: Fjala është për frikën kur bisedohet për s eks. Njerëzit që vuajnë nga ky problem nuk duan të flasin ose edhe të lexojnë në lidhje me s eksin, të cilët shpesh vuajnë nga sëmundjet s eksualisht të transmetueshme.
Malaksofobia:Frika nga paraloja dhe intimiteti është quajtur malaksofobia. Njerëzit që vuajnë nga kjo fobi nuk mund të durojnë përqafimet dhe ledhatimet.

Filemafobia: Kjo është frika nga puthjet, e cila mund të ndodh si rezultat i traumës ose fr ikës nga era e keqe dhe bartja e baktereve të gojës.

Klaustrofobia sek suale: Klaustrofobia është fr ika nga kryerja e marrëdhënieve se ksuale në ambientet e mbyllura.

Partenofobia: Partenofobia është fr ika nga vajzat dhe meshkujt e vi rgjër, gjë që mund ta bëjë gjimnazin një periudhë edhe më të vështirë. Këta njerëz mund të përjetojnë pa nik ose ankth të vazhdueshëm thjesht nga mendimi i të qenët afër një të vi rgjëri. Nuk bëhet fjalë për fr ikën e një kontakti sek sual me to, por thjesht frikë nga komunikimi i rregullt në jetën e përditshme.

Medortofobia: Ndoshta kjo do t’ju sh okojë, por ka njerëz të cilët kanë frikë nga organi gje nital mashkullor në er eksion.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*